Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família ()

Any acadèmic 2018-19 | 25 places

10899. Intervenció en Dèficit d'Atenció/ Hiperactivitat (TDAH) (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.