Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família (MISO)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

10899. Intervenció en Dèficit d'Atenció/ Hiperactivitat (TDAH) (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.