Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

Presentació del curs

Mallorca Data: dia 13 de setembre de 2018, a les 17:00 h. Lloc: aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. U.I.B.
Menorca Data: dia 17 de setembre de 2018, a les 17:00 h Lloc: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior).
Eivissa Data: dia 17 de setembre de 2018, a les 17:00 h. Lloc: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa).
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 Bloc gèneric

Bloc gèneric
Nom Crèdits Idioma Període
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 4,0 Català Primer semestre
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres 2,0 Català Primer semestre
10693 - Processos i Contextos Educatius 3,0 Català Primer semestre
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula 3,0 Català Primer semestre
10695 - Societat, Família i Educació 3,0 Català, Castellà Primer semestre

 Bloc pràcticum

Bloc pràcticum
Nom Crèdits Idioma Període
10703 - Pràctiques en Centres Docents o en Empreses 14,0 Català Anual
10704 - Treball de Fi de Màster 6,0 Català Anual

 Bloc especific especialitat: Tecnologia Industrial

Bloc especific especialitat: Tecnologia Industrial
Nom Crèdits Idioma Període
10737 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2,0
10738 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 1: El Contingut ... 3,0
10739 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2: Contextualització 3,0
10740 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'... 5,0
10741 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'ensenyament i.. 5,0
10742 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia Industrial. 5,0
10743 - Investigació i Innovació Educativa 2,0