Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10877. Didàctica Específica. Processos d'Assessorament, Disseny i Desenvolupament (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.