Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR)

Any acadèmic 2017-18 | 250 places

10838. Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de... (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S