Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

Presentació del curs

Mallorca Data: dia 13 de setembre de 2018, a les 17:00 h. Lloc: aula Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. U.I.B.
Menorca Data: dia 17 de setembre de 2018, a les 17:00 h Lloc: Seu universitària de Menorca (Can Salort, Carrer Santa Rita, 11. 07730 Alaior).
Eivissa Data: dia 17 de setembre de 2018, a les 17:00 h. Lloc: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (Antic edifici de la Comandància Militar. Carrer del Calvari, 1. 07800 Eivissa).

10700. Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i.. (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent