Màster Universitari. Formació del Professorat ()

Any acadèmic 2018-19 | 250 places

10643. Investigació i Innovació Educativa (2018-19)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.