Màster Universitari. Formació del Professorat ()

Any acadèmic 2018-19 | 250 places

10639. Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 2 (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.