Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10637. Tractament de Llengües (2018-19)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent