Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11299. Tècniques en l' Estudi de les Solucions Periòdiques d'Equacions Dif. Perio. (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.