Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA)

Any acadèmic 2017-18 | 30 places

11298. Introducció als Sistemes Dinàmics (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S