Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11508. Treball de Fi de Màster (2018-19)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.