Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

11462. Tècniques d'Anàlisi Qualitativa (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.