Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11462. Tècniques d'Anàlisi Qualitativa (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.