Màster Universitari. Enginyeria Industrial (MEIN)

Any acadèmic 2017-18 | 78 crèdits

Dades i indicadors

  2016-17
Alumnes de nou ingrés 18
Alumnes matriculats 18
Alumnes titulats -

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Eugenio Miguel Isern Riutort
Secretari
 Vicente Jose Canals Guinand
Personal Docent i Investigador
  • Miguel Jesús Roca Adrover
  • Victor Martínez Moll
Personal d'Administració i Serveis 
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
 Francisco Estévez Fernández

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Verificació Informe final de verificació 24/11/2015
Verificació Memòria del títol oficial 19/02/2013