Màster Universitari. Enginyeria Industrial (MEIN)

Any acadèmic 2018-19 | 78 crèdits | 30 places

Beca ENOVAM - MEIN 2018-10 La FUEIB, amb la col·laboració d'ENOVAM, convoca la beca de gestió i optimització energètica que cobreix el cost complet de la matrícula per a aquest màster. Data límit: 28 de setembre. (Més informació)

11322. Gestió de Recursos Humans (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

  • Període
    Primer semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Castellà
  • Guia docent