Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica (MEAG)

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 15 places

11622. Investigació de Mercats Aplicada (2018-19)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.