Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Branca de coneixement

Publicació al BOE

Data de verificació: 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 17/01/2014
BOE: Núm. 33 - 07/02/2014 - número de resolució 1287
Codi RUCT de l'estudi: 4314201


Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 32,47€
  • 2a matrícula : 52,75€
  • 3a matrícula : 52,75€
  • 4a matrícula : 52,75€