Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11407. La Depuració d'Aigües Residuals (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.