Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11403. Química i Control de Sòls (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.