Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Any acadèmic 2017-18 | 30 places

11396. Tècniques d'Anàlisi dels Aliments (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S