Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11392. Enginyeria de Processos en Indústries Alimentàries (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.