Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Branca de coneixement

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 23,89€
  • 2a matrícula : 43,13€
  • 3a matrícula : 43,13€
  • 4a matrícula : 43,13€