Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana (MCEV)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

11203. Emoció i Cognició (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.