Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana ()

Any acadèmic 2018-19 | 20 places

11200. Psicologia de la Presa de Decisions (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.