Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana (MCEV)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

11193. Evolució de la Ment (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.