Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria (MCAU)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

10177. Comptabilitat d'Entitats no Lucratives (ONG) (2018-19)

Crèdits 7.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.