Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

  2014-15 2015-16
Alumnes de nou ingrés 3 5
Alumnes matriculats 3 6
Alumnes titulats 1 6

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Pere Rosselló Bover
Personal Docent i Investigador
 • Joan Mas Vives
 • Maria Isabel Ripoll Perelló
 • Rosa Maria Calafat Vila
Alumne
Ivan Albesa Costa

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Rendició de comptes i transparència

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Memòria del títol oficial 01/08/2014
Verificació Informe final de verificació 30/07/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Estat actual de la pràctica del tatuatge dins la societat occidental. Una expressió viva de cultura immaterial estigmatitzada.
 • El teatre de Baltasar Porcel: d' 'Els condemnats' a 'Els dolços murmuris del mar'
 • Edició Crítica de "Lo Concili" de Ramon Llull
 • L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Manacor
 • Edició crítica de la Comèdia de la General Conquista de Mallorca, de Pere Antoni Bernat
 • L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Mallorca: la missió de recerca de Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Homs (setembre de 1925)
 • Àngel Ruiz i Pablo: el seu pensament regeneracionista i regionalista, i les seves contribucions periodístiques a "La Vanguardia"
 • Tres aportacions d'Andreu Nin a la cultura catalana