Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Cronogrames, especificats per grups horaris 2018-19

Horari/cronograma del màster no disponible actualment.