Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 26,54€
  • 2a matrícula : 43,13€
  • 3a matrícula : 43,13€
  • 4a matrícula : 43,13€