Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial ()

Any acadèmic 2018-19 | 20 places

11518. Literatura Oral Popular Catalana (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.