Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11516. La Innovació Lingüística: Mecanismes d'Innovació en el Lèxic i en la Fonèti (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.