Màster Universitari. Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

11515. La Variació Dialectal Catalana entesa com a Patrimoni (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.