Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

  2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 16 12 7
Alumnes matriculats 16 18 12
Alumnes titulats 10 11 6

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Elena Baraza Ruiz
Secretari
Javier Gulías León
Personal Docent i Investigador
 • Regina Alemany Alonso
 • Maurici Mus Amézquita
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Elisa Ribas Marqués

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 29/04/2014
Verificació Memòria del títol oficial 30/07/2013
Verificació Informe final de verificació 20/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Exploring the genetic variability in water use efficiency: evaluation of inter and intra cultivar genetic diversity in grapevines
 • Anàlisi florístic de l'ANEI Ma-20 (Sa Punta-S'Algar) al terme municipal de Felanitx (Mallorca)
 • Relocalización de factores de transcripción en células U118
 • Terapia Lipídica de Membrana como inductor de cambios lipídicos
 • Canvis en la fotosíntesi, creixement i composició mineral de Nepenthes x ventrata sotmesa a diverses dietes orgàniques i inorgàniques.
 • Arundo micrantha Lam. com a nou cultiu energètic per a la producció de biomassa, utilitzant aigües residuals urbanes tractades
 • Variation of leaf morphology, photosynthetic traits and water-use efficiency in western-Mediterranean tomato landrales
 • Patró diferencial d’isoformes d’empalmament de SMS1: evaluació en diverses línies tumorals i en resposta a Minerval
 • Ibermitobase: una base de dades de mtDNA de població de la Península Ibèrica
 • Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle.
 • Estudio de 12 STRs del cromosoma X en las poblaciones de Salta y Valles Calchaquíes (Noroeste de Argentina)
 • "Estudio preliminar de la implicación de c-MET y Wnt en la proliferación y migración de células de tumores de estroma gastrointestinal"
 • La radiación ultravioleta (UV): Efectos en la piel, protectores artificiales, pigmentos naturales i organismos que producen dichos pigmentos.
 • Caracterització de noves espècies lipídiques sintetitzades en cèl·lules eucariotes després del tractament amb el compost antitumoral àcid 2-hidroxioleic.
 • "Photosynthetic and CO2 diffusion capacities in relation to phyllidia anatomy in Briophytes"
 • Informe Decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
 • Caracterització lipídica dels canvis lipídics dels diferents compartiments de les cèl·lules SF295 induïts pel fàrmac de disseny LP226
 • Identificació de les variables genètiques associades a l'aparició del trastorn de control d'impulsos en pacients de Parkinson sotmesos a tractament dopaminèrgic
 • "Resistencia a la sequía y a la desecación de trece especies de Sedum L. y su posible utilización en azoteas verdes"
 • "Estudi de la biologia reproductiva d'Orchis longicornu a les Illes Balears"
 • "Evolució de la fotosíntesi: caracterització i limitacions de la capacitat fotosintètica en els cormòfits basals"
 • "Study of the effects of mimetic triglycerides on human pancreatic cancer"
 • Análisis del sector Biotecnológico Balear usando técnicas de minería de datos
 • "Estudi de la composició lipídica del colon i les seves implicacions en la tumorigènesi"
 • Diferenciación genética entre P. hispanica y P. muralis en dos exanes nucleares y tres fragmentos de ADN mitocondrial
 • "Caracterització de l'efecte antiproliferatiu de LP226 a cèl·lules de càncer de pàncrees humà MiaPaca2"
 • Estudio de polimorfismos implicados en la enfermedad de Crohn en una muestra de la población mallorquina