Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

Dades i indicadors

  2014-15 2015-16
 Alumnes de nou ingrés 16 12
 Alumnes matriculats 16 18
 Alumnes titulats 10 10

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Maria Misericòrdia Ramon Juanpere
Secretària
Elena Baraza Ruiz
Personal Docent i Investigador
 • Regina Alemany Alonso
 • Maurici Mus Amézquita
Personal d'Administració i Serveis
Margarita Moranta Prieto
Alumne
Pendent

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions dels CGQs.


Rendició de comptes i transparència

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 19/09/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 20/07/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/01/2017
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 29/04/2014
Verificació Memòria del títol oficial 30/07/2013
Verificació Informe final de verificació 20/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Treballs de fi de màster

 • Exploring the genetic variability in water use efficiency: evaluation of inter and intra cultivar genetic diversity in grapevines
 • Anàlisi florístic de l'ANEI Ma-20 (Sa Punta-S'Algar) al terme municipal de Felanitx (Mallorca)
 • Relocalización de factores de transcripción en células U118
 • Terapia Lipídica de Membrana como inductor de cambios lipídicos
 • Canvis en la fotosíntesi, creixement i composició mineral de Nepenthes x ventrata sotmesa a diverses dietes orgàniques i inorgàniques.
 • Arundo micrantha Lam. com a nou cultiu energètic per a la producció de biomassa, utilitzant aigües residuals urbanes tractades
 • Variation of leaf morphology, photosynthetic traits and water-use efficiency in western-Mediterranean tomato landrales
 • Patró diferencial d’isoformes d’empalmament de SMS1: evaluació en diverses línies tumorals i en resposta a Minerval
 • Ibermitobase: una base de dades de mtDNA de població de la Península Ibèrica
 • Efectes de l'aplicació del tractament Aqua-4D en el desenvolupament del cultiu de tomàquet (Solanum lycopersicum L. var Cid) sota condicions d'hivernacle.
 • Estudio de 12 STRs del cromosoma X en las poblaciones de Salta y Valles Calchaquíes (Noroeste de Argentina)
 • "Estudio preliminar de la implicación de c-MET y Wnt en la proliferación y migración de células de tumores de estroma gastrointestinal"
 • La radiación ultravioleta (UV): Efectos en la piel, protectores artificiales, pigmentos naturales i organismos que producen dichos pigmentos.
 • Caracterització de noves espècies lipídiques sintetitzades en cèl·lules eucariotes després del tractament amb el compost antitumoral àcid 2-hidroxioleic.
 • "Photosynthetic and CO2 diffusion capacities in relation to phyllidia anatomy in Briophytes"
 • Informe Decennal de la Reserva de la Biosfera de Menorca
 • Caracterització lipídica dels canvis lipídics dels diferents compartiments de les cèl·lules SF295 induïts pel fàrmac de disseny LP226
 • Identificació de les variables genètiques associades a l'aparició del trastorn de control d'impulsos en pacients de Parkinson sotmesos a tractament dopaminèrgic
 • "Resistencia a la sequía y a la desecación de trece especies de Sedum L. y su posible utilización en azoteas verdes"
 • "Estudi de la biologia reproductiva d'Orchis longicornu a les Illes Balears"
 • "Evolució de la fotosíntesi: caracterització i limitacions de la capacitat fotosintètica en els cormòfits basals"
 • "Study of the effects of mimetic triglycerides on human pancreatic cancer"
 • Análisis del sector Biotecnológico Balear usando técnicas de minería de datos
 • "Estudi de la composició lipídica del colon i les seves implicacions en la tumorigènesi"
 • Diferenciación genética entre P. hispanica y P. muralis en dos exanes nucleares y tres fragmentos de ADN mitocondrial
 • "Caracterització de l'efecte antiproliferatiu de LP226 a cèl·lules de càncer de pàncrees humà MiaPaca2"
 • Estudio de polimorfismos implicados en la enfermedad de Crohn en una muestra de la población mallorquina