Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Data de verificació: 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 04/04/2014
BOE: Núm. 104 - 29/04/2014 - número de resolució 4536
Codi RUCT de l'estudi: 4314265


Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 33,34€
  • 2a matrícula : 54,17€
  • 3a matrícula : 54,17€
  • 4a matrícula : 54,17€