Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 20 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a matrícula : 33,34€
  • 2a matrícula : 54,17€
  • 3a matrícula : 54,17€
  • 4a matrícula : 54,17€