Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa (MADM)

Any acadèmic 2017-18 | 30 places

11648. Finances i Econometria amb Dades d'Alta Freqüència (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S