Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa ()

Any acadèmic 2018-19 | 30 places

11637. Tecnologies d'Informació Semàntica (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.