Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa (MADM)

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 30 places

11630. Tecnologies per l'Analisi de Dades Massives (2018-19)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.