Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Els màsters universitaris que inicien el procés d'extinció el curs 2017-18 són els següents:

  - Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
  - Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicacions
  - Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
  El Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció, el curs 2017-18 no s'ofereix a l'alumnat d'inici.

 4. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de plaça en una altra universitat
  - l'obtenció de plaça en un altre estudi de la UIB
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2017-18

Terminis generals per  l'alumnat de continuació

Es defineix un general únic de matrícula:

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 25/09/2017 (excepte el mes d'agost).
Màsters universitaris amb terminis especials per l'alumnat de continuació

Formació del Professorat

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 18/09/2017 (excepte el mes d'agost).

Llengües i Literatures Modernes

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Microbiologia Avançada

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Neurociències

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).

Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)

 • Matrícula: de dia 17/07/2017 a dia 17/10/2017 (excepte el mes d'agost).
Terminis generals per  l'alumnat de nou ingrés

Es defineix un termini únic de preinscripció i un de matrícula:

 • Preinscripció: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017 (excepte el mes d'agost)
 • Matrícula: de dia 19/07/2017 a dia 06/10/2017 (excepte el mes d'agost)
L'alumnat que hagi estat admès a qualsevol dels màsters universitaris de termini únic o general, és a dir, no està indicada cap llista d'admesos, rebran la resolució d'admissió de forma individualitzada.
A la resolució d'admissió s'indicaran les dates individualitzades de matrícula. A partir de la data esmentada no es podrà garantir la plaça.

Els màsters universitaris amb termini únic o general són: Biotecnologia Aplicada (MBTA); Ciència i Tecnologia Química (MCTE); Cognició i Evolució Humana (MCEV); Ecologia Marina (MECM); Enginyeria Agronòmica (MEAG); Enginyeria Industrial (MEIN); Filosofia (MFIL); Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA); Física de Sistemes Complexos (MFS2); Investigació Biomèdica (MIBM); Investigació en Salut i Qualitat de Vida (MSQV); Llengua i Literatures Catalanes: Coneixement i Anàlisis Crítica del Patrimoni Immaterial (MCAP); Llengües i Literatures Modernes (MLL2); Neurociències (MNEC); Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP); Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT); Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2); Química Teòrica i Modelització Computacional (MQTM).

Màsters universitaris amb terminis especials per l'alumnat de nou ingrés

Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 14/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 17/07/2017 a dia 21/07/2017
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 13/09/2017. (Llista admesos 21-09-2017)
  • Esmenes: de dia 14/09/2017 a dia 20/09/2017
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 22/09/2017 a dia 29/09/2017.

Advocacia

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 04/09/2017. (Llista admesos 12-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 05/09/2017 a dia 11/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 13/09/2017 a dia 15/09/2017.

Es reserva un 10% de les places ofertades a l'alumnat que cursa assignatures de grau mitjançant el programa de mobilitat ERASMUS.

 

Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 18/09/2017. (Llista admesos 26-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 19/09/2017 a dia 25/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 27/09/2017 a dia 09/10/2017.

Comptabilitat i Auditoria

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017.
 • Matrícula
  • Termini únic: de dia 03/07/2017 a dia 06/10/2017.

Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 29/09/2017.
 • Matrícula
  • Termini únic: de dia 03/07/2017 a dia 06/10/2017.

Educació Inclusiva

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017)
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 05/09/2017. (Llista admesos 13-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 06/09/2017 a dia 12/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a día 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 14/09/2017 a dia 22/10/2017.

Formació del Professorat

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 14/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017).
  • Esmenes: de dia 17/07/2017 a dia 21/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 13/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 20/09/2017.

Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 14/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 19/09/2017.

Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 18/07/2017. (Llista admesos 26-07-2017)
  • Esmenes: de dia 19/07/2017 a dia 25/07/2017.
  • Segon termini: de dia 01/09/2017 a dia 07/09/2017. (Llista admesos 15-09-2017)
   Només s'obrirà en el cas de quedar-hi places vacants.
  • Esmenes: de dia 08/09/2017 a dia 14/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 27/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 18/09/2017 a dia 19/09/2017.

Microbiologia Avançada

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 17/07/2017. (Llista admesos 25-07-2017).
  • Esmenes: de dia 18/07/2017 a dia 24/07/2017.
  • Segon termini: de dia 25/07/2017 a dia 18/09/2017. (Llista admesos 26-09-2017)
  • Esmenes: de dia 19/09/2017 a dia 25/09/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 26/07/2017 a dia 31/07/2017.
  • Segon termini: de dia 27/09/2017 a dia 06/10/2017.

Nutrició i Alimentació Humana

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 07/07/2017. (Llista admesos 18-07-2017).
  • Esmenes: de dia 10/07/2017 a dia 14/07/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 19/07/2017 a dia 27/07/2017.

Psicologia General Sanitària

 • Preinscripció
  • Primer termini: de dia 26/04/2017 a dia 09/06/2017. (Llista admesos 14-07-2017).
  • Esmenes: de dia 12/06/2017 a dia 07/07/2017.
  Les entrevistes de selecció dels candidats preinscrits en el MPGS seran presencials i tindran lloc els dies 19 i 20 de juny en el Departament de Psicologia de la UIB (Llistat amb els dies i hores de tutoria de cada candidat/a).
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 19/07/2017 a dia 28/07/2017.

Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)

 • Preinscripció
  • Termini únic: de dia 26/04/2017 a dia 15/10/2017.
 • Matrícula
  • Primer termini: de dia 17/07/2017 a día 15/10/2017.