Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 40 places

11142. Més Enllà del Cànon Literari: Noves Perspec. en l'Estudi de Literat.i Cultu (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S