Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 250 places

10637. Tractament de Llengües (2017-18)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S