Matrícula extraordinària

És la matrícula d'una o diverses assignatures per raons d'interès personal i que dóna dret a l'expedició d'un certificat oficial dels crèdits cursats

Qui

QUI/QUIEN

Qualsevol persona interessada 

On

QUI/QUIEN

Als serveis administratius corresponents. 

Quan

CUANDO/QUAN

Dins el termini de matrícula ordinària.

 

 

Cost

cost/e

El preu de la matrícula ordinària dels crèdits de l'assignatura de la qual es vol fer matrícula extraordinària.


 

Requisit

S'han de complir les condicions següents:

  • Els alumnes de grau o màster només la poden demanar, respectivament, en assignatures de grau o de màster.
  • Els alumnes de plans antics no poden demanar-la en assignatures de grau ni de màster.
  • En qualsevol cas, les assignatures cursades amb matrícula extraordinària tenen els mateixos requisits que les cursades per via ordinària, i els drets i deures de l’alumnat són els mateixos.

Com

L’alumne ha de presentar una sol·licitud general adreçada al degà o director d'escola.

Resolució

Es comunicarà per correu electrònic, llevat que s'indiqui el contrari a la sol·licitud.

Contacte

Serveis administratius.

Observacions

  • Està condicionada a les disponibilitats d'espai i docents de les assignatures d'interès.
  • No és possible per a assignatures que condueixin a l'obtenció del títol oficial corresponent al propi pla d'estudis, ni a l'exempció del coneixement d'anglès.
  • Els alumnes són avaluats amb les mateixes condicions que els de matrícula ordinària i tenen dret a un certificat oficial dels crèdits superats.
  • Si els alumnes després es matriculen per la via ordinària poden demanar el reconeixement de les assignatures aprovades a la UIB en règim de matrícula extraordinària fins a un màxim de 30 crèdits. 

Més informació

Reglament acadèmic (FOU 429).