Reconeixement de crčdits

Qui

QUI/QUIEN

Alumnes amb el títol de tècnic superior (consultau les taules de reconeixement automàtic);
Alumnes que passin d’una titulació per extingir a una titulació de grau;
Alumnes que hagin cursat altres estudis universitaris;
Alumnes que canvien d'universitat o de centre;
Alumnes que tenen activitats fetes que poden ser reconegudes com a crèdits ECTS optatius (EEES) o com a crèdits de lliure configuració (LRU).

On

QUI/QUIEN

Als serveis administratius corresponents. 

Quan

CUANDO/QUAN

Durant el termini de matrícula.

 

 

Cost

cost/e

Taxa de sol·licitud de reconeixement de crèdits.

El reconeixement de crèdits és l’acceptació per part de la UIB dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials en aquesta o una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Requisit

Estar admès a un grau de la UIB.

Com

L'alumne ha de presentar la documentació següent:

  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits
  • Si els estudis d’origen no s'han cursat a la UIB:
    • Guies docents de les assignatures a reconèixer segellats per la universitat on s’han superat, en un dels idiomes oficials de la CA.
    • Certificat acadèmic en un dels idiomes oficials de la CA.

 

Resolució

  • Si hi ha taula de reconeixement automàtica, els serveis administratius el faran efectiu i lliuraran a l’alumne el rebut corresponent.
  • Si no hi ha taula de reconeixement automàtica, l’alumne haurà d’indicar les assignatures dels estudis d’origen de les quals sol·licita el reconeixement. Una vegada la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits dels estudis comuniqui el resultat del reconeixement, l’alumne haurà d’abonar la taxa corresponent, i el reconeixement es farà efectiu.

Contacte

Serveis administratius

Observacions

L'alumne pot automatricular-se de les assignatures de què no ha demanat reconeixement o fer una reserva de plaça pendent de la resolució del reconeixement als serveis administratius durant el període de matrícula.

En funció del resultat del reconeixement, l'alumne podrà modificar la matrícula inicial afegint assignatures:

  • Si el termini de matrícula està obert: ho podrà fer seguint el procediment d’automatrícula a través d’UIBdigital a partir de l’endemà d’haver fet efectiu l'import de les taxes de reconeixement, o el dilluns següent en cas que les aboni en divendres.
  • Si el termini de matrícula està tancat: s’haurà de dirigir als serveis administratius corresponents.

La matrícula de les assignatures que s’afegeixin a una matrícula ja realitzada estarà subjecta a la disponibilitat dels grups que hi hagi en el moment de formalitzar la nova matrícula.

Més informació

Normativa de reconeixement de crèdits: