Preinscripció

De quins estudis he de fer preinscripció?

Tots els estudis de grau de la UIB tenen límit de places. Per això, si vols cursar-ne algun, has de sol·licitar plaça mitjançant la preinscripció.

Com he de fer la preinscripció a la UIB?

Primer de tot et recomanam que llegeixis tota la informació que hi ha a la web sobre el procés d'admissió per conèixer els terminis, les vies d'accés, la documentació que has de presentar, la publicació de les llistes d'admesos, etc. També et recomanam que estiguis atent a tots els avisos que t'apareguin durant el procés de preinscripció perquè t'aporten informació molt rellevant i que poden ajudar-te a resoldre els teus dubtes.

Les passes que has de seguir per formalitzar la preinscripció són:

 • Registrar-te a UIBdigital per obtenir les credencials (si no les tens) que et permetran fer la sol·licitud en línia.

 • Emplenar la sol·licitud de preinscripció que et correspongui (general o canvi d'estudis) a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Preinscripció>Sol·licitud>Emplena la sol·licitud:

  • Elegir per ordre de preferència els estudis als quals vols demanar plaça (la primera opció és la més preferent)

  • Marcar totes les vies d'accés de què disposes

  • Marcar si tens alguna condició especial (discapacitat, esportista d'alt nivell o alt rendiment i alumne a temps parcial)

  • Confirmació: comprovar que totes les dades són correctes i desar

 • Presentar, presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica (Son Lledó o edifici prefabricat) o a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera o per correu certificat, la documentació que correspongui.

És possible presentar preinscripcions a totes les universitats espanyoles?

Sí, però només una per comunitat autònoma. En cas de fer-ne més d’una, la preinscripció en aquella comunitat autònoma quedaria anul·lada.

S'han d'indicar el nombre d'estudis per ordre de preferència?

A la sol·licitud general (Batxillerat+PAU, títol de tècnic superior, títol oficial universitari, més grans de 25 i 45 anys), les places s'assignen segons les preferències de l’estudiant i la nota d'admissió. Per això, és molt important indicar les titulacions a les quals es vol accedir per l'ordre exacte de preferència, ja que sempre s’intenta poder satisfer la voluntat de l’estudiant. La primera opció és la més preferent.

En cas de canvi d'estudis i/o universitat i estudis estrangers iniciats o finalitzats sense homologació, només s'opta a uns estudis de grau.

És possible canviar de preferències d'estudi?

Sí, dins del termini establert de preinscripció es pot entrar a la sol·licitud de preinscripció corresponent i canviar els estudis sol·licitats i l'ordre tantes vegades com es vulgui.

I si som estudiant d'una altra comunitat?

Fa temps que ja s’aplica el que s’anomena districte únic, pel qual tots els estudiants de totes les comunitats autònomes tenen les mateixes possibilitats. L'admissió es tindrà en compte en funció de les places vacants i les notes dels sol·licitants.

Cal tenir en compte, però, que els estudiants que vénen d’altres comunitats hauran de demanar un trasllat d’expedient de les PAU una vegada els hàgim admès.

Es guarden places per al setembre?

No. A la convocatòria de setembre només s’ofereixen les places que han quedat vacants en la convocatòria de juny.

Si a la convocatòria de juny no m'han adjudicat la titulació que volia, puc tornar-ho a provar a la de setembre?

Si no has entrat a la convocatòria de juny, vol dir que s’han omplert totes les places, de manera que aquella titulació ja no s’oferirà a la convocatòria de setembre.

Si a la convocatòria de juny m'han adjudicat una plaça i no m'hi he matriculat, puc tornar fer preinscripció a la convocatòria de setembre?

Sí. Si vares obtenir plaça a la convocatòria de juny i no t'hi vares matricular, pots tornar fer la preinscripció a la convocatòria de setembre en els estudis en què hi hagi places vacants.

Si tenc els requisits d'accés i no vaig fer preinscripció a la convocatòria de juny, puc fer-la a la de setembre?

Sí. Pots fer la preinscripció a la convocatòria de setembre si queden places vacants dels estudis que t'interessen.

Què passa si no em matricul als estudis en què m'han adjudicat una plaça?

Si es tracta dels estudis que has triat en primera opció, una vegada realitzada l'adjudicació de places i publicats els resultats, i no t'hi matricules en el termini establert, perdràs la plaça adjudicada.

Si es tracta d'estudis que has triat en segona o successives opcions, si no t'hi matricules i marques l'opció d'apuntar-te a la següent llista, pots esperar a veure si millores l'opció.

Què puc fer si m'han adjudicat una plaça i estic pendent de l'obtenció de plaça en una altra universitat?

Si t'adjudicam plaça en els estudis que t'interessen, l'has d'acceptar en el termini establert. Després, pots fer una reserva de plaça, presentant la documentació que justifiqui que estàs pendent de l'assignació de places d'una altra universitat. Fins a la data límit de la reserva de plaça, pots formalitzar la matrícula; en cas contrari, sortiràs del procés d'admissió i perdràs la plaça adjudicada.

En el cas que et matriculis i posteriorment obtinguis plaça en una altra universitat, podràs sol·licitar una anul·lació de matrícula tenint en compte el que estableix el Reglament Acadèmic.

 

 

Què he de fer si no m'han admès als estudis que he triat en primera opció?

Si no acceptes la plaça adjudicada (a la segona o successiva preferència), perquè vols millorar l'opció (sempre que els estudis més preferents no estiguin complets), i encara hi ha llistes pendents de publicar, t'has d'apuntar a la següent llista d'admesos per veure si millores la preferència. En cas contrari, sortiràs del procés d'adjudicació. D'aquesta manera o milloraràs d'opció o et quedaràs amb la plaça que ja t'hagin adjudicat.

Si t'han adjudicat una plaça i l'acceptes, surts del procés d'admissió i ja no podràs optar a millorar d'opció.

Què faig si no m'han admès a cap estudi?

Tant a la convocatòria de juny com a la de setembre, si encara hi ha llistes pendents de publicar i els estudis que has sol·licitat no estan complets, pots apuntar-te a la següent llista. En cas contrari, sortiràs del procés d'admissió.

Si és a la darrera llista de la convocatòria de juny no t'han admès a cap estudi, podràs fer una nova sol·licitud a la convocatòria de setembre en aquells estudis que quedin places vacants.

Si es tracta de la darrera llista de la convocatòria de setembre, pots contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica per informar-te de si queda algun estudi amb places vacants. 

Si tenc més de 30 crèdits aprovats d'assignatures cursades en matrícula extraordinària, puc sol·licitar plaça als estudis per canvi d'estudis?

Si no tens expedient obert a uns estudis universitaris oficials, no pots sol·licitar plaça per canvi d'estudis i/o universitat perquè només estàs matriculat de manera extraordinària d'algunes assignatures. Això no lleva que una vegada que t'hagin admès als estudis no puguis sol·licitar-ne el corresponent reconeixement de crèdits.

Ara bé, si tens un expedient obert a uns estudis universitaris i, a més, has superat algunes assignatures amb matrícula extraordinària, en aquest cas sí que pots fer la sol·licitud de canvi d'estudis i/o universitat. 

Es poden facilitar les credencials d'UIBdigital per telèfon?

No. Les credencials no es poden facilitar per telèfon. Si no les pots recuperar per correu electrònic a l'opció "No record l'usuari o la clau d'accés", hauràs de venir presencialment al campus a recollir-les. Excepcionalment, les persones que no poden venir presencialment, poden enviar el DNI escanat a <alumnes@uib.cat> sol·licitant-les i explicant el cas.

Només tenc tres dies per presentar la documentació? I si dins aquest termini no puc venir presencialment?

No fa falta que presentis la documentació presencialment. Pots enviar-la compulsada per correu certificat. A més, encara que es recomani fer-ho en els tres dies posteriors a la sol·licitud de preinscripció, podreu presentar-la dins el termini de preinscripció corresponent a la vostra sol·licitud.

Pot presentar la documentació una altra persona?

Sí. A més, no fa falta que presenti cap autorització.

Puc enviar la documentació escanada per correu electrònic?

Si no duu codi de verificació electrònica, no. Necessitam fotocòpies compulsades o originals i fotocòpies per poder-ho validar. Si no es presenten els originals o còpies compulsades, no podrem validar els requisits d'accés.

Es poden posar diverses vies d'accés?

Sí. Pots fer ús de totes les vies d'accés que tenguis. A més, les convocatòries de places no són excloents.

No obstant això, una persona només pot ser admès a un grau cada any i, en cas que es presenti a més d’una convocatòria només serà admès per una d’elles i en aquest cas tenen prioritat les convocatòries de canvi d'estudis i d'estudis estrangers sobre la convocatòria general.

Si tenc diverses vies d'accés, he d'emplenar una preinscripció per a cada via d'accés?

No. Hi ha dues sol·licituds: la d'admissió general i la de canvi d'estudis i/o universitat. Pots formalitzar les dues sol·licituds en el termini corresponent, i en el cas de l'admissió general pots indicar totes les vies d'accés que tenguis (PAU, títol de tècnic superior, titulació universitària, prova d'accés a la Universitat per a més grans 25 anys i per a més grans de 45 anys).

Per què tenc una via d'accés sense validar? Què he de fer?

Si una via d'accés apareix sense validar, pot ser pels següents motius:

a) perquè encara no has lliurat la documentació al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica;

b) perquè, tot i haver lliurat la documentació, el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica encara no l'ha validada. En aquest cas, us apareixerà com a presentada però sense validar. Aquest tràmit pot tardar uns dies perquè no és automàtic.

c) perquè has duplicat alguna via d'accés per error. En aquest cas, convé que modifiquis la sol·licitud i eliminis la via d'accés duplicada. 

Quin temps està el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica a validar la documentació?

No hi ha un temps establert. Depèn del volum de documentació que tenen pendent de validar.

Si som apte a la via de més grans de 40 anys, he de fer preinscripció?

No. Ja tens una plaça assignada. Basta que et registris a UIBdigital i que formalitzis la matrícula en el termini que et correspon.

Per què a la via d'accés 1, només veig la nota de la fase general i no surten les notes de les assignatures específiques?

Perquè el càlcul de la nota d'admissió es fa per a cada estudi i és un procés intern que només es fa en el moment de l'admissió. Pensa que la teva via d'accés és la nota d'accés (60% Batxillerat + 40% fase general). No et preocupis, en el moment de l'adjudicació de places, tindrem en compte les notes de la fase específica si no han caducat.

Si tenc un títol de màster oficial , el puc presentar?

Sí, en el cas de titulats universitaris. En aquest cas, heu de presentar el títol de màster, juntament amb el certificat acadèmic del màster amb la nota mitjana i amb el certificat acadèmic amb la nota mitjana del grau que us hi va donar accés.