Alumnat col·laborador de tipus A , curs 2018-19 , perfil de la plaça FFL032 - Facultat de Filosofia i Lletres

 • Facultat/Escola Universitària
 • Plaça
  • FFL032
 • Nom del/la tutor/a
 • Places disponibles
  • 1
 • Crèdits
  • 6
 • Per reconèixer
  • 6
 • Òrgan seleccionador
  • Tutor
 • Requisits
  • - Ser estudiant del grau de Llengua i Literatura Catalanes (o equivalents). - Interès en l’adquisició del llenguatge. - Bon domini de l'anglès al nivell de lectura. - Capacitat per establir una bona interacció amb els infants. - Bon domini (o capacitat d’aprenentatge) de l’entorn Office.
 • Tasques per fer
  • - Col·laborar en la tasca de recollida de dades d’un experiment sobre l’adquisició de la semàntica de l’evidencialitat. - Col·laborar en el processament i en la interpretació de les dades. - Participar en alguna reunió amb els investigadors del projecte.
 • Interès de l'activitat per a la formació de l'alumne/a
  • La plaça s’insereix en el projecte DALiV, Desenvolupament, adquisició i mecanismes de variació lingüística (FFI2017-87699-P, lloc web: http://pagines.uab.cat/daliv/ca). És una bona possibilitat d'aprendre en un equip interdisciplinari format per dos lingüistes, un psicòleg i dos biòlegs.
 • Documentació que ha d'aportar l'alumne/a
  • Extracte acadèmic + currículum