Resultat del procés de selecció de les places d'alumnat col·laborador de tipus B

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

 • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
 • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
* Resultats provisionals
Plaça Resultat per alumne*
B-ARQ001
 • Joan Morell Alou admès
 • Lucía Fernández Bohigas admès
 • Juan Chicón Covas admès
 • Margarita Grimaldos Vich admès
 • Alba Francesca Jaume Lirola admès
B-CEDOC002
 • : Centre d’Estudis i Documentació Contemporània
 • : Serra Busquets, Sebastià
 • : 1
Marina Castillo Fuentesal admès
B-CEDOC003
 • : Centre d’Estudis i Documentació Contemporània
 • : Serra Busquets, Sebastià
 • : 1
Paula Nigorra Vaquer admès
B-CEDOC004
 • : Centre d’Estudis i Documentació Contemporània
 • : Serra Busquets, Sebastià
 • : 1
B-CEP001
B-CEP002
B-DIR001
 • : Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional
 • : Fernández Coca, Antonio
 • : 2
B-DIR003
 • : Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional
 • : Fernández Coca, Antonio
 • : 1
  : 1
Michelle Rebeca Vlad admès
B-DLAB001
 • Ismael Benito Sánchez admès
 • Ariadna Orejón Mancilla admès
 • Miquel Miralles Jiménez admès
 • Aida Martín Reina admès
 • Eva Estrany Calvo admès
 • Albert Xamena Ferrà admès
 • Juan Antonio Miguez Obrero admès
 • C.Esther Cardona San Román admès
 • Claudia Marcote Lorenzo admès
 • Gema Martín Rodríguez admès
 • Daniel Gómez Ortiz admès
 • Antonia Fullana Sánchez admès
B-DOIP001
B-DTEC001
 • Lluc Josep Crespí Castañer admès
 • Alejandro Calle Ballester admès
 • Deva Murti Baer admès
 • Juan Vega Martín admès
 • Josep Frontera Bergas admès
 • Marc Medina Martorell admès
 • Joan Miquel Truyols Mas admès
 • Joana Maria Fontclara Castelló admès
B-FD002
B-FE001
B-FEE001
B-FEE003 Gabriel Rosselló Cirer admès
B-GNC001
 • : Grup Nutrició Comunitaria i Estrès Oxidatiu
 • : Tur Marí, Josep Antoni
 • : 1
Alba Maria Gómez Valero admès
B-IAC3001
 • : Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB
 • : Sintes Olives, Alicia Magdalena
 • : 1
Rafel Jaume Amengual admès
B-IEHM002
 • : Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat
 • : Garau Amengual, Jaime
 • : 1
Isabel Gil Bruno admès
B-IEHM004
 • : Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat
 • : Garau Amengual, Jaime
 • : 2
  : 2
 • Angel Maria Vadillo Bonet admès
 • Juan Miguel Galindo Lladó admès
B-LAF001
 • : Laboratori en Ciències de l’Activitat Física
 • : Pons Biescas, Antoni
 • : 1
Javier Carlos Gibert Corzo admès
B-LAF002
 • : Laboratori en Ciències de l’Activitat Física
 • : Tur Marí, Josep Antoni
 • : 1
Daniel Pares Guaita admès
B-LAF003 Laura Pascual Ballester admès
B-LCDS001
 • : Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
 • : Llabrés Bordoy, Jordi
 • : 2
Silvia Quesada Lagarde admès
B-LICLE001
 • : Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental
 • : Barceló Coblijn, Lluís
 • : 1
Jorge Hoyos González admès
B-LMA001
 • : Laboratori de Música i Art
 • : Berbel Gómez, Noemy
 • : 1
Joana Martorell Nicolau admès
B-LRA003
 • : Laboratori de Radioactivitat Ambiental
 • : Borrás López, Antonio
 • : 1
Francisco Silva Mejía admès
B-LTIM001
 • : Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
 • : Bibiloni Coll, Antonio
 • : 1
B-OCDS002
 • : Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • : Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-OCDS004
 • : Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
 • : Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-OIDH002
 • : Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
 • : Bosch Fiol, Esperanza
 • : 1
Carmen Suau Simó admès
B-POTU002
B-POTU003
B-POTU004
 • : Programa d'Orientació i Transició a la Universitat
 • : Ripoll Gil, Elisabeth
 • : 1
Catalina Escalas Tous admès
B-POTU005
 • : Programa d'Orientació i Transició a la Universitat
 • : Serra Busquets, Sebastià
 • : 1
Paula Liras Ripoll admès
B-SAC003
 • : Servei d’Activitats Culturals
 • : Seguí Pons, Joana Maria
 • : 3
 • Yusef Chaib Hassan admès
 • Luis Baena Marcos admès
 • Jacqueline Rabell Garcia admès
B-SAFE001
B-SAGA001
 • Tania Barbara Mut Rodríguez admès
 • Aina Cornellà Cort admès
B-SAGA002
B-SL001
B-SL002
B-SRI001 María del Carmen Mañas Picó admès
B-SRI002
 • : Servei de Relacions Internacionals
 • : Carot Giner, Jaume Jesús
 • : 1
Diletta Sofía Monzani Sabater admès
B-SRI003
B-SRI004 Anna Isabel Estelrich Melenchón admès
B-SRI005
B-SRI006
B-UOM002
 • : Universitat Oberta per a Majors
 • : Gamundí Gamundí, Antonio
 • : 1
Marta Ortiz Pérez admès
B-UOM003
 • María del Carmen Mañas Picó admès
 • Catalina Maria Mañas Picó admès
B-UOM004
 • : Universitat Oberta per a Majors
 • : Gamundí Gamundí, Antonio
 • : 1
  : 2
 • Nuria Pons Florit admès
 • Francesc Javier Servera Ramon admès
B-USS001
 • : Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
 • : Aguiló Pons, Antonio
 • : 2
B-VCUS001
 • : Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
 • : Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-VCUS002
 • : Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
 • : Aguiló Pons, Antonio
 • : 1
B-VIT001
 • : Vicerectorat d'Innovació i Transferència
 • : Llabrés Bordoy, Jordi
 • : 1
Raúl Bar Acedo admès
B-VRE001 Maria Teresa Quirk admès
B-VRE002
B-VRE004
 • : Vicerectorat d'Estudiants
 • : Frau Munar, Juan
 • : 1