Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus C

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
  • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
C-ICE001 - Institut de Ciències de l'Educació Genovart Balaguer, Juana Isabel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-ICE002 - Institut de Ciències de l'Educació Oliver Trobat, Miquel Francesc 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-ICE003 - Institut de Ciències de l'Educació Berbel Gómez, Noemy 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-ICE004 - Institut de Ciències de l'Educació Mulet Gutiérrez, María José 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE001 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Juaneda Sampol, Catalina Natividad 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE002 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Pades Jiménez, Antonia 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE004 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Sansó Martínez, Noemí 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE005 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Adrover Roig, Daniel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE006 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Buil Legaz, Lucia 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE007 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Urbina Ramírez, Santos 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE008 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Salinas Bueno, Josune 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE010 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE011 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Pozo Gordaliza, Rosario 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE012 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Velasco Roldán, Olga 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE013 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Paz Lourido, Berta 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE014 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Delgado Domínguez, Adelaida 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE015 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Ferrer Trovato, Laura Daniela 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE017 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE018 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Serra Busquets, Sebastià 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE019 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Ripoll Gil, Elisabeth 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
C-IRIE020 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Jaume Adrover, Maria Magdalena 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE021 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Moyà Alcover, Gabriel 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
C-IRIE022 - Institut de Recerca i Innovació Educativa Balart Castro, Pau 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1