Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus B (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
  • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores / 1 crèdit remunerat = 60€
  • Als alumnes de la Facultat d'Educació no els reconeixerem cap crèdit, encara que la plaça n'ofereixi.
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
B-ARQ001 - Arqueòdrom García Rosselló, Jaime Manuel 6 ( 6 / 6 ) 1 de 6
B-CEDOC002 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Serra Busquets, Sebastià 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-CEDOC003 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Serra Busquets, Sebastià 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-CEDOC004 - Centre d’Estudis i Documentació Contemporània Serra Busquets, Sebastià 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-CEP001 - Centre d’Estudis de Postgrau Santamarta Martínez, Rubén 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-CEP002 - Centre d’Estudis de Postgrau Santamarta Martínez, Rubén 6 ( 0 / 6 ) 2 de 2
B-DIR001 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-DIR003 - Direcció de l’estratègia de comunicació i promoció institucional Fernández Coca, Antonio 6 ( 3 / 6 ) 1 de 2
B-DLAB001 - Demolab Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 11 de 20
B-DOIP001 - Departament d'Orientació i Insersió Professional Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-DTEC001 - Demotec Molinos Homar, Francisca María 6 ( 6 / 6 ) 8 de 12
B-FD002 - Facultat de Dret Lopez Simo, Francisco 6 ( 0 / 6 ) 1 de 1
B-FE001 - Facultat d’Educació Oliver Torelló, Josep Lluís 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
B-FEE001 - Facultat d’Economia i Empresa Molina De Dios, Ramón 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-FEE003 - Facultat d’Economia i Empresa Carretero Gómez, José María 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-GNC001 - Grup Nutrició Comunitaria i Estrès Oxidatiu Tur Marí, Josep Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IAC3001 - Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB Sintes Olives, Alicia Magdalena 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IEHM002 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Garau Amengual, Jaime 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-IEHM004 - Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat Garau Amengual, Jaime 6 ( 0 / 6 ) 2 de 4
B-LAF001 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Pons Biescas, Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LAF002 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Tur Marí, Josep Antoni 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LAF003 - Laboratori en Ciències de l’Activitat Física Ferrer Reynes, Miguel David 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LCDS001 - Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics Llabrés Bordoy, Jordi 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-LICLE001 - Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental Barceló Coblijn, Lluís 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LMA001 - Laboratori de Música i Art Berbel Gómez, Noemy 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-LRA003 - Laboratori de Radioactivitat Ambiental Borrás López, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-LTIM001 - Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia Bibiloni Coll, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OCDS002 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OCDS004 - Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-OIDH002 - Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes Bosch Fiol, Esperanza 3 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-POTU002 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-POTU003 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Molinos Homar, Francisca María 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-POTU004 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Ripoll Gil, Elisabeth 6 ( 0 / 6 ) 0 de 1
B-POTU005 - Programa d'Orientació i Transició a la Universitat Serra Busquets, Sebastià 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SAC003 - Servei d’Activitats Culturals Seguí Pons, Joana Maria 3 ( 3 / 3 ) 0 de 3
B-SAFE001 - Servei d'Activitats Físiques i Esportives Borràs Rotger, Pere Antoni 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SAGA001 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 0 de 2
B-SAGA002 - Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 3 de 3
B-SL001 - Servei Lingüístic Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SL002 - Servei Lingüístic Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI001 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI002 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-SRI003 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI004 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI005 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-SRI006 - Servei de Relacions Internacionals Carot Giner, Jaume Jesús 3 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-UOM002 - Universitat Oberta per a Majors Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-UOM003 - Universitat Oberta per a Majors Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-UOM004 - Universitat Oberta per a Majors Gamundí Gamundí, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 2 de 3
B-USS001 - Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-VCUS001 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VCUS002 - Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable Aguiló Pons, Antonio 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1
B-VIT001 - Vicerectorat d'Innovació i Transferència Llabrés Bordoy, Jordi 6 ( 3 / 3 ) 0 de 1
B-VRE001 - Vicerectorat d'Estudiants Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 6 / 6 ) 6 de 6
B-VRE002 - Vicerectorat d'Estudiants Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 3 ( 3 / 3 ) 2 de 2
B-VRE004 - Vicerectorat d'Estudiants Frau Munar, Juan 6 ( 3 / 3 ) 1 de 1