Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat de Psicologia (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
  • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(per reconèixer)
Places disponibles
A-FP001 Gervilla Garcia, Elena 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FP002 Sitges Quiros, Carolina 3 ( 3 ) 0 de 2
A-FP004 González Roldán, Ana María 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FP005 Ferrer Pérez, Victoria Aurora 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FP006 Bosch Fiol, Esperanza 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FP007 Cajal Blasco, Berta 6 ( 6 ) 2 de 2
A-FP008 Jiménez López, Rafael 6 ( 6 ) 1 de 2
A-FP009 Pich Solé, Jorge 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FP010 Sureda García, Inmaculada 6 ( 6 ) 2 de 2
A-FP011 Borrás Sansaloni, María del Carmen 6 ( 6 ) 2 de 3
A-FP012 Navarro Guzmán, Capilla 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FP014 Balle Cabot, María 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FP015 Sesé Abad, Alberto José 6 ( 6 ) 0 de 2