Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat de Filosofia i Lletres (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
  • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(per reconèixer)
Places disponibles
A-FFL001 Fresno Calleja, Paloma 3 ( 3 ) 2 de 2
A-FFL002 Estrany Bertos, Joan Josep 3 ( 3 ) 2 de 2
A-FFL004 Cabot Ramis, Mateu 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL005 Jarazo Alvarez, Rubén 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL007 Monserrat Roig, Catalina 6 ( 6 ) 1 de 2
A-FFL008 Guijarro Fuentes, Pedro 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL009 Loureiro Porto, Lucía 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL010 Binimelis Sebastián, Jaume 3 ( 3 ) 0 de 1
A-FFL011 Lopez Tarazon, Jose Andres 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FFL012 Ginard Féron, David 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FFL013 Rost Bagudanch, Maria Assumpció 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL014 Rost Bagudanch, Maria Assumpció 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL015 Rost Bagudanch, Maria Assumpció 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL016 Beltrán Munar, Miguel Antonio 3 ( 3 ) 1 de 2
A-FFL017 Rosende Pérez, Aida 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL019 González Maya, Juan Carlos 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL020 Ordinas Garau, Antoni 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FFL021 Guiscafrè Danús, Jaume 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL022 Marimon Riutort, Antoni 6 ( 6 ) 1 de 2
A-FFL023 Enrique Arias, Andrés 6 ( 6 ) 0 de 2
A-FFL024 Albero Santacreu, Daniel José 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL025 Calafat Ripoll, Catalina 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL026 Miguel Franco, Ruth 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL029 Cerdà Garriga, Magdalena 6 ( 6 ) 0 de 1
A-FFL030 Juan Garau, Maria 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL032 Rallo Fabra, Lucrecia 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL033 Prieto Arranz, José Igor 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FFL034 Amengual Pizarro, Marian 3 ( 3 ) 1 de 1
A-FFL036 Serra Busquets, Sebastià 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL037 Moratinos Johnston, Sofia 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL038 Pons Pons, Damià 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL039 Salazar Noguera, Joana 6 ( 6 ) 1 de 1
A-FFL040 Salazar Noguera, Joana 6 ( 6 ) 2 de 2