Perfil de les places d'alumnat col·laborador de tipus A de la Facultat d'Educació (Alumnes matriculats a un estudi de grau)

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 21 d'octubre de 2017
  • A l'espera de la primera sel·lecció per aquesta convocatòria
  • 1 Crèdit ECTS = 25 hores
  • Les places d'aquesta Facultat que siguin amb crèdits remunerats tindran la compensació següent: 3 crèdits = 40 euros i 6 crèdits = 80 euros
Plaça Nom del/la tutor/a Crèdits
(remunerats/per reconèixer)
Places disponibles
A-FE001 Amer Fernández, Joan Alfred 6 ( 6 / 0 ) 0 de 2
A-FE002 Guijarro Fuentes, Pedro 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE003 Binimelis Sebastián, Jaume 3 ( 3 / 0 ) 0 de 1
A-FE004 Valero de Vicente, Maria 6 ( 6 / 0 ) 0 de 2
A-FE005 Vives Barceló, Margarita 6 ( 6 / 0 ) 1 de 2
A-FE006 Vives Barceló, Margarita 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE007 Palou Sampol, Pere 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE009 Verger Gelabert, Sebastià 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE010 Pinya Medina, Carme 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE011 Oliver Torelló, Josep Lluís 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE012 Oliver Torelló, Josep Lluís 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE014 Casero Martínez, Antonio 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE017 Tur Ferrer, Gemma 3 ( 3 / 0 ) 2 de 2
A-FE019 Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE020 Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE021 Riera Jaume, Maria Antonia 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE023 Ferrer Ribot, María Jerónima 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE024 Sureda García, Inmaculada 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE025 Sanchez Prieto, Lidia 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE026 Salvá Mut, Francisca 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE027 Calvo Sastre, Ana María 3 ( 3 / 0 ) 1 de 2
A-FE028 Negre Bennásar, Francisca 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE029 Adame Obrador, María Teresa 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE031 Aguilar Mediavilla, Eva María 6 ( 6 / 0 ) 0 de 2
A-FE032 Comas Forgas, Rubén Lluc 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE033 Morey López, Mercedes 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE034 Mut Amengual, Bartomeu 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE035 Buil Legaz, Lucia 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE036 Pozo Gordaliza, Rosario 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE038 Muntaner Mas, Adrià 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE039 Pérez Castelló, José Antonio 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE040 Oliver Trobat, Miquel Francesc 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE041 Berbel Gómez, Noemy 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE042 Pascual Barrio, María Belén 3 ( 3 / 0 ) 0 de 2
A-FE043 Ponseti Verdaguer, Francisco Javier 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE044 Gomila Grau, Maria Antonia 6 ( 6 / 0 ) 2 de 2
A-FE046 Bermúdez de Castro Acaso, Juan José 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE047 Alzina Segui, Pere Jaume 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE048 Alzina Segui, Pere Jaume 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE049 Alzina Segui, Pere Jaume 6 ( 6 / 0 ) 0 de 1
A-FE050 Alzina Segui, Pere Jaume 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1
A-FE052 Jaume Adrover, Maria Magdalena 6 ( 6 / 0 ) 1 de 1