Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places.

Convocatòria pública extraordinària (del dia 13 d'octubre de 2017 al dia 18 d'octubre de 2017 )

  • Informació actualizada a dia 18 d'octubre de 2017
  • Les sol·licituds s'han de presentar a través de UIBdigital
  • Recordau adjuntar la documentació exigida per a cada plaça

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis)

Tipus C (col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent)