Places d'alumnes col·laboradors. Bases i perfil de les places.

Convocatòria pública (del dia 1 de novembre de 2016 al dia 30 de novembre de 2016 )

  • Informació actualizada a dia 28 d'abril de 2017

Tipus A (col·laboració en tasques d'investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles )

Tipus B (col·laboració en tasques de recerca i pràctiques, lligada a serveis)

Tipus C (col·laboració en projectes d'innovació i millora de la qualitat docent)